Pale CFA (FSC) i fundamenty palowe

Bezpieczne wykonywanie prac budowlanych jest możliwe dzięki stworzeniu odpowiednich fundamentów. Taką możliwość dają wytwarzane przez naszą firmę pale CFA(FSC), które stosowane są często podczas tworzenia mostów oraz ekranów akustycznych. Jest to coraz częściej stosowana metoda ze względu na szereg zalet z tym związanych, wśród których wymienić można:

- stosunkowo niskie koszty wykonania,
- szybkość zamontowania,
- brak hałasu oraz wstrząsów podczas wykonywania prac.

Fundamenty palowe

Podczas prac na grząskim terenie, a także tworzenia wysokich budowli, które powodują duży nacisk na podłoże, wymagane jest zastosowanie specjalnej techniki wzmacniającej najniższe warstwy budynku. Taką rolę pełnią fundamenty palowe, które skutecznie zabezpieczają grunt podczas konstrukcji obiektów o bardzo specjalistycznych cechach. W trakcie przygotowywania inwestycji dokonujemy niezbędnych pomiarów gleby oraz warunków, a następnie dobieramy odpowiednią technikę i materiał, dzięki czemu tworzymy wytrzymałe i solidne fundamenty palowe.

 

Zakres naszych usług obejmuje wykonanie :

- Pale CFA (FSC) i fundamenty palowe

- Palisady żelbetowe również w systemie VDW

- Pale przemieszczeniowe FDP / SDP / CMC

- Ścianki szczelne i obudowy berlińskie

- Pogrążanie elementów stalowych - grodzic, rur, profili 

- Zabezpieczania głębokich wykopów 

- Hydrauliczne kruszenie / skuwanie pali

- Wypożyczalnia wibromłotów / wiertnic CFA / kruszerów