Pale wiercone CFA - Białystok - GRAINBUD

- Wykonanie pali CFA fi 400 mm, H=10 m

- Montaż profili IPE 140, L=8 m jako zbrojenie pali.

Miejsce wykonywania prac - Białystok, woj. podlaskie