Pale wiercone CFA - Bytom - GRAINBUD

- Wykonanie 34 szt. pali CFA fi 400 mm, H=7 m, zbrojone IPE 200

- Wykonanie 15 szt. pali CFA fi 600 mm, H=8 m, zbrojone IPE 220

Miejsce wykonywania prac - Bytom, woj. śląskie