Pale wiercone CFA - Gdańsk - GRAINBUD

- Wykonanie 32 szt. pali CFA fi 400 mm, H=7 m,

oraz 15 szt. pali fi 600 mm, H= 7 m zbrojone IPE 200

Miejsce wykonywania prac - Gdańsk, woj. pomorskie