Pale wiercone CFA - Gliwice - GRAINBUD

Wykonanie pali CFA fi 800 mm - fundamenty palowe

- Wykonanie odwiertów na głębokość 5 m. m fi 800 mm  zbrojone HEB 300

Miejsce wykonywania prac - Gliwice, woj. śląskie