Pale wiercone CFA - Gorlice - GRAINBUD

- Wykonanie 106 szt. pali CFA fi 400 mm, H= 7.5 m.

- Montaż zbrojenia - profile stalowe IPE120 

Miejsce wykonywania prac - Gorlice, woj. małopolskie