Pale wiercone CFA - Legnica - GRAINBUD

- Wykonanie 29 szt pali CFA fi 600 mm

Pale zbrojone koszem zbrojeniowym

Miejsce wykonania prac - Legnica, woj. dolnośląskie