Pale wiercone CFA - Lubcza - GRAINBUD

Wykonanie 16 szt. pali wierconych CFA

8 szt. pali CFA fi 600 mm, H=6 m, zbrojone HEB 120

8 szt. pali CFA fi 400 mm, H=8 m, zbrojone IPE 120

Miejsce wykonania prac - Lubcza, woj. małopolskie