Pale wiercone CFA - Lublin - GRAINBUD

- Wykonanie 116 szt. pali CFA fi 400 mm, H= 8 m.

- Montaż zbrojenia - profile stalowe IPE140 

Miejsce wykonywania prac - Lublin, woj. lubelskie