Pale wiercone CFA - Opole - GRAINBUD

Wykonanie odwiertów pod fundamenty wsporcze sieci trakcyjnej

- Wykonanie odwiertów na głębokość 3.5 m fi 600 mm 

Miejsce wykonywania prac - Opole, woj. opolskie