Pale wiercone CFA - Rzeszów - GRAINBUD

- Wykonanie 117 szt. pali CFA fi 400 mm, H=7 m, zbrojone IPE 200

Miejsce wykonywania prac - Rrzeszów, woj. podkarpackie