Pale wiercone CFA - Tarnów - GRAINBUD

- Wykonanie 71 szt. pali CFA fi 400 mm, H=10 m, zbrojone IPE 200

Miejsce wykonywania prac - Tarnów, woj. małopolskie