Pale wiercone CFA - Toruń - GRAINBUD

Wykonanie 72 szt. pali CFA fi 600 mm, H=8 m, zbrojone IPE 300

Miejsce wykonywania prac - Toruń, woj. kujawsko-pomorskie