Pale wiercone CFA - Trzebinia - GRAINBUD

- Wykonanie palisady żelbetowej z pali CFA fi 400 mm na długości 50 mb

- Wykonanie komory szczelnej z grodzic stalowych

Miejsce wykonywania prac - Trzebinia, woj. małopolskie