Pale wiercone CFA - Warszawa - GRAINBUD

- Wykonanie 35 szt. pali CFA fi 600 mm, H=6.5 m.

zbrojone koszem zbrojeniowym H=6 m.

Miejsce wykonania prac - Warszawa, woj. mazowieckie