Pale wiercone CFA - Wrocław - GRAINBUD

- Wykonanie pali CFA fi 600 mm, H=6.5 m

- Montaż koszy zbrojeniowych jako zbrojenie pali.

Miejsce wykonywania prac - Wrocław, woj. dolnośląskie