Pale wiercone CFA - Zakopane - GRAINBUD

- Wykonanie pali CFA fi 600 mm, H= 5 m, zbrojenie IPE 300

Szkielet ścianki berlińskiej

Miejsce wykonywania prac - Zakopane, woj. małopolskie