Palisada żelbetowa z pali CFA - Krzeszowice - GRAINBUD

Zabezpieczenie istniejących budynków oraz wykopu palisadą żelbetową :

- Wykonanie palisady żelbetowej na długości 50 mb

z pali CFA fi 600 mm, H=8.5 m. zbrojone HEB 220

Miejsce wykonywania prac - Krzeszowice, woj. małopolskie