Palisada żelbetowa z pali CFA - Sanok - GRAINBUD

Zabezpieczenie istniejącego budynku palisadą żelbetową :

- Wykonanie palisady żelbetowej na długości 25 mb

- Pale CFA fi 400 mm, H=6 m, zbrojone HEB 120

Miejsce wykonywania prac - Sanok, woj. podkarpackie