Pogrążanie elementów stalowych - grodzic, rur, profili

Umieszczanie w ziemi komponentów tworzących ścianki szczelne podczas prowadzenia wykopów w trakcie robót budowlanych najczęściej wykonywane jest za pomocą trzech podstawowych metod: wbijania, wciskania, wwibrowywania.

Szczegóły każdego z dostępnych sposobów

Każda z zasygnalizowanych metod pogrążania elementów stalowych, w tym grodzic, rur i profili odznacza się inną technologią, która okazuje się skuteczna w odmiennych warunkach:

- wbijanie – opcja ta nie wymaga zastosowania skomplikowanej technologii i może być wykorzystywana w różnych warunkach gruntowych, a najczęściej stosuje się ją w przypadku tworzenia mostów oraz innych obiektów drogowych czy kolejowych,
- wciskanie – to inna metoda, która jest specjalistycznym i trudnym rozwiązaniem, ale cechuje się pewnymi zaletami, wśród których wymienić można choćby ograniczenie hałasu oraz drgań,
- wwibrowywanie - dzięki tej możliwości można wykonać pogrążanie elementów stalowych, w tym grodzic rur i profili najszybciej spośród innych sposobów, co jednocześnie przyniesie korzyści ekonomiczne, choć wywołuje większe drgania od metody wciskania.

 

Zakres naszych usług obejmuje wykonanie :

- Pale CFA (FSC) i fundamenty palowe

- Palisady żelbetowe również w systemie VDW

- Pale przemieszczeniowe FDP / SDP / CMC

- Ścianki szczelne i obudowy berlińskie

- Pogrążanie elementów stalowych - grodzic, rur, profili 

- Zabezpieczania głębokich wykopów 

- Hydrauliczne kruszenie / skuwanie pali

- Wypożyczalnia wibromłotów / wiertnic CFA / kruszerów