Ścianka berlińska - Kraków - GRAINBUD

Wykonanie szkieletu ścianki berlińskiej dla Mota Engil S.A.

- Profile stalowe IPE400 wbijane wibromłotem wysokiej częstotliwości.

Ilość profili - 67 szt., długość profili - 12 metrów.

Po wykonaniu fundamentów profile zostały zdemontowane.

Miejsce wykonania prac - Kraków, woj. małopolskie