Ścianka szczelna z grodzic stalowych - Bydgoszcz - GRAINBUD

- Wbijanie grodzic stalowych na odcinku 25 m. H=6 m

Miejsce wykonywania prac - Bydgoszcz, woj. pomorskie