Zabezpieczania głębokich wykopów

Skuteczne wykonanie zabezpieczenia głębokich wykopów wymaga przemyślanych i specjalistycznych działań. Jeśli są one prowadzone w miejscach odosobnionych, możliwości jest więcej, jednak w przypadku wykonywania robót w pobliżu istniejących obiektów, konieczne jest wykonanie zabezpieczeń głębokich wykopów z uwzględnieniem tych warunków lokalnych.

Sposoby zabezpieczania głębokich wykopów

Do wykonania tych czynności stosuje się w budownictwie kilka metod, które znajdują się wśród usług wykonywanych przez naszą firmę, wśród których można wskazać:

- ścianki szczelne,
- obudowy berlińskie,
- palisady palowe,
- ścianki z grodzic stalowych.

Specyfika rozwiązań

Dzięki stosowaniu kilku rodzajów rozwiązań możliwe jest ich wykorzystywanie w zróżnicowanych warunkach. W przypadku stabilniejszego gruntu częściej stosowane są przez inżynierów obudowy berlińskie, zaś ścianki szczelne mogą być z powodzeniem wykorzystywane w miejscach, w których występuje większe występowanie wód gruntowych.

Zastosowanie

Przedstawiane metody mogą być wykorzystywane chociażby do budowy:

- podziemnych garażów oraz parkingów,
- tuneli samochodowych czy kolejowych,
- instalowania sieci kanalizacyjnych czy ciepłowniczych.

 

Zakres naszych usług obejmuje wykonanie :

- Pale CFA (FSC) i fundamenty palowe

- Palisady żelbetowe również w systemie VDW

- Pale przemieszczeniowe FDP / SDP / CMC

- Ścianki szczelne i obudowy berlińskie

- Pogrążanie elementów stalowych - grodzic, rur, profili 

- Zabezpieczania głębokich wykopów 

- Hydrauliczne kruszenie / skuwanie pali

- Wypożyczalnia wibromłotów / wiertnic CFA / kruszerów